håndværkskollegiet horsens gade grønt
håndværkskollegiet horsens gade grønt
håndværkskollegiet horsens gade grønt
håndværkskollegiet horsens gade grønt
håndværkskollegiet horsens gade grønt
håndværkskollegiet horsens trækonstruktion søer tag tagkonstruktion
håndværkskollegiet horsens studenterboliger indeklima grønt træ

Håndværkskollegiet i Horsens


Danø Arkitektur har i partnerskab med Cubo Arkitekter tegnet det første af en række håndværkskollegier i Danmark.

I Horsens opføres det på de tidligere godsbanearealer ved Banegården.


Håndværkskollegiet er udviklet på initiativ af BRF Fonden.

Man vil uddanne endnu dygtigere håndværkere, og skabe fornyet stolthed og respekt omkring fagene og håndværket. Håndværkslærlinge vil her bo sammen og udvikle sig i helt unikke omgivelser, med værksteder og fælles faciliteter - traditionel lærlinge uddannelse med et tilskud af højskole kvaliteterne. 


Håndværkskollegiet i Horsens er et særligt og karakterfuldt bygningsværk. Et moderne byggeri, hvor fremsynet byggetektonik knyttes sammen med mere traditionelle håndværksmetoder af bedste slags. Byggeriet rummer en rustik styrke og kvalitet – og vil i sig selv være et inspirerende katalog af håndværksmæssige løsninger og materialer for beboere.


Meget markante tømmerkonstruktioner i savskåret Douglastømmer, murede bygninger i genbrugstegl, massive trævægselementer, aptering i egetræ og nåletræ samt arbejdsoverflader af stedstøbt beton, udgør de enkle grundelementer byggeriet - indrammet af søen og det grønne haverum. Træ er et dominerende byggematerialer der ligesom genbrugsteglen kan genbruges.


Her er værksteder, boliger, grøn have og regnvandssø – med plads til større forsamlinger og aktivitet, samt mindre lommer og intime rum til ophold og fritid.  

Offentligheden vil have adgang til det smukke anlæg og rummet mellem husene.Bæredygtighed har høj prioritet 

kollegiet bygges til DGNB Guld-certificering.


Bygningsareal: 6.000 kvm


Under opførelse – indvielse forår 2024


Organisering

Bygherre: BRFfonden

https://haandvaerkskollegiet-horsens.dk/


Arkitekt: DANØ Arkitektur og Cubo Arkitekter

Landskabsarkitekt: Schønherr

Ingeniør: Tri-Consult

Bygherrerådgiver: Bisgaard | Ejsing, og Hele Landet


Danø Arkitektur har været 100% part i arkitekt projektet med ide og konkurrence, konstruktions- og projektudvikling,  projektering og detaljering, opfølgning og tilsyn, i partnerskab med Cubo.


Vundet i indbudt konkurrence 2020

håndværkskollegiet horsens under opførelse
håndværkskollegiet horsens gade grønt
håndværkskollegiet horsens gade grønt
håndværkskollegiet horsens gade grønt
håndværkskollegiet horsens gade grønt