Arkitektur med vægt på - sted, rum og atmosfære - materialer og lys - detaljeret konstruktions-design og bæredygtigthed - speciale i træ og tømmer

DANØ Arkitektur

Jesper Danø arkitekt MAA

Tegnestuens arbejder spænder fra villaer til større byggeri.

Vi har erfaring med undervisnings-/institutions byggeri, herunder Højskole og HåndværksKollegie, erhvervs- og kontorbyggeri, udstillingsbyggeri og landskabsprojekter samt inventar- og møbel design.


Udgangspunktet for tegnestuens arbejde er altid - hvilket liv der skal leves, af hvem, og stedets muligheder.

Alle opgaver er derfor særlige - og udvikles til unik helhed. Stemning og atmosfære, dejligt dagslys, omgivelser og smukke, sunde materialer og indeklima er afgørende.

Ligesom funktion, byggemetoder, konstruktioner, bæredygtighed og økonomi.


Danø Arkitektur’s arbejde bygger på en solid praksis- og byggeerfaring, med digital og analog projektudvikling - håndtegning og modelbygning, i parløb med computeren.

Det prioriteres at følge projekter fra start til slut – fra de første ideer og skitser, til endelig bygningsdetalje på byggepladsen. 

 

Min baggrund

Tegnestuen startede i 2013.

I alle projekter følger jeg arbejdet fra start til slut - og følger altid udviklingen af både helhed og detaljer.

Ved større opgaver samarbejder jeg med samarbejdspartnere, men også her følger jeg projekterne hele vejen. Det gælder bla. på Håndværkskollegiet i Horsens, som er tegnet og projekteret i partnerskab med CUBO Arkitekter.


Jeg har mange års ansættelser på velrenommerede tegnestuer - Enric Miralles (EMBT-Barcelona), SHL, 3XN, Exners, Friis & Moltke - samt en årrække som underviser på Arkitektskolen i Århus.

Det har her været et privilegie at arbejde under internationalt kendte arkitekter  – Enric Miralles (EMBT), Glenn Murcutt og Johannes Exner, som jeg har lært uendeligt meget af.


Arkitektfaget bygger på en baggrund som håndværker, og opvækst i de svenske skove og Nordsjælland - med værktøj i hænderne - og en kærlighed til naturens materialer og især træ og tømmer.

Interessen blev senere blot styrket igennem arbejde og uddannelse, mange lange rejser og arbejdsophold i udlandet – først som tømrer/snedker, senere som uddannet arkitekt.