trækonstruktion håndværk ry torvehal
ry stationstorv torvehal
ry torvehal åben facade træ bytorv
Håndværkskollegiet i Horsens
Ry torvehal gavl
ry torvehal træ konstruktion
ry torvehal træ konstruktion
ry torvehal træ konstruktion cafe bytorv

Torvehallen i Ry

- og stationstorvetRy Torvehal er byens hus, placeret i Rys hjerte på torvet ved stationen.

 

Torvehallen og Stationstorvet danner rammen for ugentlige torvedage, byfester, koncerter, cafeliv – men også bare stille ophold i læ – på byens mere stillestående hverdage. Alle borgere kan frit bruge torvet og hallen til aktiviteter, og alle aldersgrupper bruger hallen i dagligdagen.

 

En mindre butik / cafe er indrettet i hallens ene ende. Her er servering i den åbne hal eller under de store parasoller på pladsen. Butiksindehaver er ligeledes vicevært i hallen.


Hallen arkitektur udtrykkes i en både enkel no-nonsense – men alligevel ekspressiv tømmerkonstruktion. Bygningen er modulopbygget og sammenboltet af savværkskåret Douglastømmer. Alle bygningsdele og statiske principper er synlige og direkte aflæselige. Bygningsvolumenet er, lang og smal med saddeltag, og lægger sig dermed op ad byens traditionelle bygningstypologi – herunder den fredede stationsbygning.

 

Bygningen er altid helt åbent ud mod pladsen. De øvrige facader er i glas, delvist dækket med træribber, der sikrer solafskærmning, men også gør hallen transparent. Den indre markante tømmerstruktur taler således til hele byrummet med sin varme og glød.

 

Bygningen er konstrueret komplet i nordisk træ, isoleret med papiruld i tag og Troltekt loft. Bæredygtighed i både materialemæssige og sociale henseender er helt centrale i bygningens tilblivelse. Bygningen kan let skilles ad og i princippet sættes op et andet sted – eller genbruges som bygningsdele.

 

Initiativ til torvehallen kom fra byens borgere i samarbejde med Kommune, Cityforening og arkitekt. Torv og Torvehal vitaliserede byens centrum med et fælles møde- og opholdssted, og var med til at vende byens begyndende butiksdød, så der nu er et driftigt by- og butiksliv.

 

Byggeriet er støttet af RealDania og Kvicklyfonden:

https://realdania.dk/projekter/torvehallen-i-ry

 

Bygningsfaser

Etape 1 : bygget uden gavl facader – opført 2017

Etape 2  : færdiggørelse af hallen i 2020 med butik/cafe

 

Priser og omtale

I 2018 fik Ry Torvehal og Torv Skanderborg kommunes Arkitekturpris.

 

I Fagbladet Arkitekten nr. 4, 2020 er Torvehallen udvalgt blandt de bedste byggerier i Danmark 2016-19.


Omtale i Arch Daily:

https://www.archdaily.com/906695/torvehallen-dano-arkitektur


Omtale i Arkitekten:

https://shop.arkitektforeningen.dk/da/arkitekten-lossalg/867-arkitekten-nr-06-2019.html


Fotos: Fotograf Thomas Mølvig & Jesper Danø